У оквиру пројекта „Брантнер је наш партнер“, ученици Средње школе су организовали интервју са представницима „Брантнер отпадна привреда“ д.о.о. Циљ интервјуа је упознавање са  делатностима овог предузећа и указивање на проблем заједнице у вези са одлагањем отпада. Координатор рада је професорка биологије у Средњој школи у Новом Бечеју, Снежана Вијатов Љубичић.