Оглед за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција у оквиру пројекта Подршка развоју људског капитала и истраживању -опште образовање и развој људског капитала , ИПА 2011.

Оглед обухвата главнину активности у школи – остварује се током свакодневног образовно-васпитног рада у школи у оквиру редовне, додатне и допунске наставе, слободних активности ученика, као и у оквиру изборног и факултативног дела школског програма школе.
У огледу учествује негде око 10% основних школа, гимназија и средњих стручних школа на територији Републике Србије, укључујући и школе вежбаонице (опремљене и обучене школе у којима се будући наставници – студенти, током организоване стручне праксе припремају за свој будући позив).
Све школе које учествују у Огледу изабране су на јавним конкурсима које је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Наша школа учествује у Огледу од школске 2014/2015. године.

Циљ Огледа је да се:

  • у школама провери примена новог приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика, ради увођења новина у систем образовања и васпитања,
  • да се професионално оснаже наставници, стручни сарадници и директори  за нови приступ настави и учењу, праћењу и вредновању резултата процеса учења као и примену савремених дигиталних информационо-комуникационих технологија.