Основна школа "Јосиф Маринковић"

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШКОЛЕ:  Основна школа “Јосиф Маринковић

ДАТУМ РОЂЕЊА: О основној школи у Врањеву се сазнаје тек 1768. из пописа школа. Наводи да спада међу боље српске школе јер је имала 18 ученика и у њој се учило поред читања и писања, веронаука и рачунање. Према попису из 1783/84. године, под руководством учитеља Нићифора Увалића, школа у Врањеву је имала 30 ђака. За школску зграду се каже да је била у добром стању и да је имала сав намештај и потребна учила.
До 1811. године у Врањеву је постојала само тзв. „Мала школа“ букварица, са једним учитељем. Од 1811. оснива се „Велика школа“, III и IV разред.
(извор:https://www.novibechej.com/novi-becej-i-vranjevo-kroz-istoriju/215-osnovna-skola-u-vranjevu)

УЛИЦА И БРОЈ: Ул. Јосифа Маринковића 79. Мада је путешествије до садашње зграде школе било дуго, од 1958. године, од када школа и носи име Јосифа Маринковића па све до данашњих дана, школска зграда је мењала пребивалиште и облике да би се коначно уселила у ове просторије 1972. године.

МЕСТО: Врањево-Нови Бечеј, на обали реке Тисе.