Конкурс за финансирање и суфинансирање на којем је наша школа учествовала, обезбедио је средства за адаптацију дела објекта школе. Реновиран је унутрашњи и спољни део зграде где се налази  кабинет ТИО. Овај део школске зграде није био реновиран више од 30 година, од периода када је изграђен.

Конкурс за финансирање и суфинансирање, стара фасада
Конкурс за финансирање и суфинансирање, под учионице
Конкурс за финансирање и суфинансирање, оштећена фасада
Конкурс за финансирање и суфинансирање, оштећен плафон у учионици
Конкурс за финансирање и суфинансирање, улаз у учионицу
Конкурс за финансирање и суфинансирање, стара столарија у учионици
Конкурс за финансирање и суфинансирање, преградни зид
Конкурс за финансирање и суфинансирање, нова столарија
Конкурс за финансирање и суфинансирање, други део учионице
Конкурс за финансирање и суфинансирање, нова фасада