Наша школа је носилац пројекта „Брантнер је наш партнер“, а партнери у реализацији су нам Дом културе Нови Бечеј – иницијатор пројекта, „Брантнер отпадна привреда“ д.о.о. – финансијер пројекта, Средња школа и све основне школе у нашој општини. Циљ пројекта је едукација школске омладине у вези са очувањем животне средине са акцентом на одлагање отпада и рециклажи. Спровођењем активности ће се подићи и свест локалне заједнице о овим проблемима, а утицаће се и на усвајање нових стилова живљења, бригу о животној средини као и на повећање друштвене и личне одговорности.

„Брантнер је наш партнер“

РЕЦИКЛАЖА

"Брантнер је наш партнер" - рециклажа

 – рециклажа је издвајање материјала из отпада и његово поновно коришћење;

– укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришћених ствари или материјала;

– веома је важно најпре одвојити отпад према врстама отпадака;

– многе отпадне материје се могу поново искористити ако су одвојено сакупљене;

– у рециклирање спада све што може поново да се искористи, а да се не баци;

– без увођења рециклаже у свакодневни живот немогуће је замислити било какав целовит систем управљања отпадом;

"Брантнер је наш партнер" - рециклажа

Посуде за одвајање отпада

„Брантнер је наш партнер“

АМБАЛАЖА КОЈА СЕ РЕЦИКЛИРА

1. МЕТАЛНА АМБАЛАЖА – лименке, конзерве, паковања од дезодоранса, спрејеви, канте, метална бурад, алуминијумске фолије, поклопци од алуминијума,…

2. ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА – ПЕТ амбалажа, гајбе, пластична бурад и кофе, поклопци, пластичне боце од детерџената,…

3. СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА – стаклене флаше од напитака, све стаклене боце и тегле за храну,…

4. КАРТОН – картонске кесе, кутије, амбалажа од картона за пића (тетрапак),…

5. ПАПИР – омотни папир, каширани папир (користи се у месарама и продавницама), кесе за хлеб, папирне кесе,…

6. ДРВО – дрвене палете, дрвене гајбице,…

 РЕЦИКЛАЖНИ СИМБОЛИ

(материјал преузет од „Братнер отпадна привреда“ д.о.о.)