Запослени у ОШ “Јосиф Маринковић”:

Управа школеСтручна службаАдминистративно-финансијско особљеУчитељиНаставнициПосебне групеПомоћно-техничко особље

Директор: Маја Видаковић

Психолог: Катарина Рајић Станков
Библиотекар: Милана Гаковић

Секретар школе: Ивана Грујин, Миле Дрмоњић

Рачуновођа: Зора Томашев

I разредII разредIII разредIV разредПродужени боравак

I1 – Јелена Блажин

I2 – Драгана Балинт Бугарски

II1 – Зорана Бошњак

II2 – Тијана Чолаков

II3 – Слободан Блажин

III1 – Оливера Делић

III2 – Станислава Сараволац

IV1 – Споменка Кочиш

IV2 – Милосава Стевковић

IV3 – Оливера Михајлов

Ружица Ранков

Српски језик и књижевностЕнглески језикИсторијаГеографијаБиологијаМатематикаФизикаХемијаИнформатика и рачунарствоТехника и технологијаЛиковна култураМузичка култураФизичко и здравствено васпитањеОбавезне физичке активностиНемачки језикВерска наставаГрађанско васпитање
  • Душица Варга: VI1,3, VIII1,2
  • Дражана Богданов: V1,2, VII1,2
  • Сандра Ковачев: VI2

Тамара Ђукић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Јелена Чивчић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Јасмина Гарчев: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Драгица Бачкалић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

  • Весна Цуцић: V1,2, VII1,2,VIII1
  • Љиљана Влаховић: VI1,2,3, VIII2
  • Јулиа Бордаш: VI2,3, VII1,2, VIII1,2
  • Рудолф Хорват: VI1

Милана Тифенбах: VII1,2, VIII1,2

Милена Пандуровић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Биљана Блажин: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Јелена Абрахам: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Александра Крстић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

  • Љиљана Гарчев: V1,2, VI1,2, VII1,2, VIII1,2
  • Срђан Стеванов: VI3

Срђан Стеванов: V1,2, VI1,2,3

Александра Јелић: V1,2, VI1,2,3, VII1,2, VIII1,2

Марко Мирков: I – VIII

Јелена Чивчић

Јасмина Гарчев

Бранка Мунћан: III, IV
Данијела Гагић: V, VI
Игор Вујовић: VII, VIII

Ложач, мајстор: Владо Лукић
Сервирка: Весна Милошевић
Помоћни радници:
– Смиљана Милосављев
– Рада Милосављев
– Анђелка Шијачки
– Вања Ивановић
– Славица Милошев
– Михаела Исаков
– Миодраг Весков