У оквиру пројекта „Брантнер је наш партнер“, осмишљене су и реализоване радионице израде украсних предмета од материјала за рециклажу. Учесници радионице су ученици основних школа наше општине. Координатори радионица су наставнице Драгица Бачкалић и Биљана Блажин (ОШ „Јосиф Маринковић“), Бојана Станисављев (ОШ „Милоје Чиплић“, Нови Бечеј),  Видица Штетин (ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево), Анђелија Филипов (ОШ“Милан Станчић Уча“, Кумане) и Снежана Вијатов Љубичић (ОШ „Доситеј Обрадовић“, Бочар и Средња школа Нови Бечеј), а сарадник у осмишљавању и реализацији креативних решења је Светлана Каћанскикоја има дугогодишње искуство у прављењу предмета од материјала за рециклажу.

2.радионица  –  13.05.2014.

3. радионица  – 15.05.2014.

4. радионица  – 27. мај 2014.