Организација наставе у ОШ „Јосиф Маринковић” у школској 2020/21. години – обавештење за родитеље:

Услед специфичне ситуације изазване пандемијом COVID-19, поред успешно организовања наставног процеса на првом месту ће бити безбедност деце и запослених током боравка у школи.  Молимо родитеље да са децом пре почетка школске године обаве разговоре и што боље их упознају са мерама заштите здравља. Школи ће током септембра месеца приоритет, поред наставног процеса, бити едукација деце о мерама заштите здравља током пандемије COVID-19.

У ситуацији у којој се тренутно налазимо и у којој почињемо нову школску годину нема идеално организованог наставног процеса, али смо као школа уз препоруке министарства покушали да пронађемо најбоље решење.

Молимо Вас као и до сада за сарадњу и разумевање током наставног процеса. Само заједнички уз међусобно уважавање и разумевање успећемо да са децом прођемо кроз предстојећи  изазован период.
Школа задржава право да у случају потребе или одлуке министарства просвете у складу са здравственом ситуацијом промени изабране моделе наставног процеса.

Детаљније информације о самом наставном процесу, организацији наставе и начину функционисања школе у школској 2020/21. добићете преко разредних старешина.

У понедељак, 31.08.2020, одржаће се родитељски састанци по следећем распореду:
I– 16:30
I2 – 17:00
V1 – 17:30
V2 – 18:00
Настава у школској 2020/2021. години почиње у уторак, 01.09.2020.  и одвијаће се на следећи начин УЗ СПРОВОЂЕЊЕ СВИХ НЕОПХОДНИХ ЗАШТИТНИХ МЕРА:

Настава почиње у 7:30, али је потребно доћи најкасније до 7:15 због обавезе да се свима, ПРЕ УЛАСКА У ШКОЛУ, ИЗМЕРИ ТЕМПЕРАТУРА;
НОШЕЊЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО ЗА СВЕ!
Уколико дете заборави да понесе маску, неће моћи да уђе у школу, већ ће сачекати родитеља, који ће од стране учитељице бити обавештен да треба детету да донесе маску;
Часови трају 30 минута и настава се завршава у 9:55;
Неће бити промене смена;
Путници имају обезбеђен превоз;
Обезбеђен је продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда;
Ужину деца примају по списку од марта месеца, а цена је 900 динара;
О свим осталим детаљима бићете благовремено обавештени од стране ваше учитељице.

Ученици од 5. до 8. разреда се деле у две групе (група А и група Б) које ће се смењивати на недељном нивоу;
Током викенда ће разредне старешине обавестити ученике у којој су групи;
Настава почиње у 13h, али је потребно доћи најкасније до 12:45 због мерења температуре;
Уколико дете заборави да понесе маску, неће моћи да уђе у школу, већ ће сачекати родитеља, који ће од стране разредног старешине или дежурног наставника бити обавештен да треба детету да донесе маску
О свим осталим детаљима бићете благовремено обавештени од стране вашег разредног старешине.

Колектив ОШ „Јосиф Маринковић“