Према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја друго полугодиште у школској 2021/2022. години почиње у понедељак, 17. јануара 2022. године.

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа од 20. јануара 2022. године ученици од првог до четвртог разреда наставу ће похађати према првом моделу – непосредно остваривање образовно-васпитног рада („Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа“), а ученици од петог до осмог разреда према комбиновом моделу („Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа“), а у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022.годину.

Први циклус
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до четвртог разреда реализоваће се непосредно у простору школе, према усвојеном распореду часова за период од 24. јануара године, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута.

Други циклус
Настава за ученике од петог до осмог разреда се организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел, према усвојеном распореду часова. Час траје 45 минута за часове обавезне наставе као и за све остале облике образовно-васпитног рада. Настава непосредно у школи биће реализована кабинетски. Одељења се деле у две групе – А и Б. Групе и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на недељном нивоу. У понедељак 24. јануара 2022. године часове у школи похађа А група, а у уторак
група Б.

Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи.

Молимо Вас као и до сада за сарадњу и разумевање током наставног процеса. Само заједнички уз међусобно уважавање и разумевање успећемо да са децом прођемо кроз предстојећи  изазован период.
Школа задржава право да у случају потребе или одлуке министарства просвете у складу са здравственом ситуацијом промени изабране моделе наставног процеса.