Обавештење за ученике и родитеље

Према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја школска 2022/2023. години почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године.
Први циклус
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до четвртог разреда реализоваће се непосредно у простору школе, према усвојеном распореду часова за период од 1.септембра 2022. године, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута. Ученици крећу после подне.

Други циклус
Настава за ученике од петог до осмог разреда се такође реализује непосредно у простору школе – кабинетски, према усвојеном распореду часова за период од 1.септембра 2022. године, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута. Ученици крећу пре подне.

Школа задржава право да у случају потребе или одлуке министарства просвете у складу са здравственом ситуацијом промени изабране моделе наставног процеса.