Према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја школска година почиње у петак, 1. септембра 2023. године. Распоред смена у школској 2023/2024. години је следећи:

Први циклус:

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до четвртог разреда реализоваће се непосредно у простору школе, према усвојеном распореду часова за период од 1.септембра 2023. године, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута. Ученици крећу после подне.

Gutentor Advanced Text

Други циклус:

Настава за ученике од петог до осмог разреда се такође реализује непосредно у простору школе – кабинетски, према усвојеном распореду часова за период од 1.септембра 2023. године, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута. Ученици крећу пре подне.

Школа задржава право да у случају потребе или одлуке Министарства просвете у складу са здравственом или другим непредвиђеним ситуацијама промени изабране моделе наставног процеса.