Рециклажа је једна од битних ставки за очување животне средине. У оквиру пројекта „Братнер је наш партнер„, једна од активности је била писање порука о значају рециклаже. Написане су поруке на дрвеној подлози о стању животне средине и природе на глобалном нивоу и о значају и потреби за рециклажом. Поруке су окачене на стабла парка у центру Новог Бечеја како би биле видљиве што већем броју људи.