Представници предузећа „Брантнер отпадна привреда“ су 28. маја посетили нашу школу. У школском дворишту презентовали су рад свог возила и указали на потребу и значај разврставања отпада. За ученике од I до IV разреда осмишљена је такмичарска игра у којој су на крају сви једнако награђени. Деци је показано да се са мало труда и добре воље амбалажа може адекватно разврставати.