Прво полугодиште почиње 1. септембра 202. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2023. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2024. године и завршава се:

  • у петак, 31.маја 2024. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и
  • у петак, 14. јуна 2024. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

  • Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2023. године, а завршава се у петак 12. јануара 2024. године.
  • Пролећни распуст почиње у четвртак, 28. марта 2024. године, а завршава се у среду, 03. априла 2024. године.
  • За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2024. године, а завршава се у петак, 30. августа 2024. године.
  • За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2024. године.

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2023/2024. годину