Пројекат „Брантнер је наш партнер“ је завршен изложбом украсних предмета од рециклираног материјала и дебатом у Дому културе. Завршној манифестацији су присуствовали учесници пројекта, као и представници локалне заједнице.
Учесници пројекта су презентовали резултате својих активности. Након тога вођена је дебата о проблемима заштите животне средине, одлагања отпада, рециклаже, као и начинима њиховог решавања.

Завршен пројекат - изложба и дебата
Завршен пројекат - изложба и дебата, увод
Завршен пројекат - изложба и дебата, уводно излагање
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање о пројекту
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање о реализованим активностима
Завршен пројекат - изложба и дебата, презентација
Завршен пројекат - изложба и дебата, презентација о критичним тачкама
Завршен пројекат - изложба и дебата, дискусија о критичним тачакма
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање о изради одевних предмета од папира
Завршен пројекат - изложба и дебата, радионица израде одевних предмета од папира
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање
Завршен пројекат - изложба и дебата, презентација ученика средње школе
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање ученика средње школе
Завршен пројекат - изложба и дебата, одлагање отпада - презентација
Завршен пројекат - изложба и дебата, ученици Средње школе
Завршен пројекат - изложба и дебата, дискусија и излагање
Завршен пројекат - изложба и дебата, анализа резултата рада
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање представника Брантнер-а
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање представника локалне управе
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање представника канцеларије младих
Завршен пројекат - изложба и дебата, представник специјалног резервата природе Сланог копова
Завршен пројекат - изложба и дебата, анализа могућих решења
Завршен пројекат - изложба и дебата, излагање представника школа
Завршен пројекат - изложба и дебата, завршни део
Завршен пројекат - изложба и дебата, разговор и излагање могућих решења
Завршен пројекат - изложба и дебата, макета брантнер возила
Завршен пројекат - изложба и дебата, завршни део
Завршен пројекат - изложба и дебата, изложба у Дому културе
Завршен пројекат - изложба и дебата, изложба одеће од рециклираног материјала
Завршен пројекат - изложба и дебата, икебана у моделу брантнеровог камиона
Завршен пројекат - изложба и дебата, ђаци, посетиоци изложбе
Завршен пројекат - изложба и дебата, изложба дечијих радова
Завршен пројекат - изложба и дебата, учесници пројекта на изложби
Завршен пројекат - изложба и дебата, презентација готових модела