– Збирка у холу школе: „Велике светске пандемије“

Пандемија
Пандемија, експонати
Пандемија, штампани материјал
Пандемија кроз векове
Пандемија, експонати у холу школе


Завичајна збирка на тему „Живот у средњем веку“

– Историјска збирка: Осам векова самосталности српске православне цркве

Facebook страница школе – Изложба „Живот у средњем веку“
Facebook страница школе – Историјска збирка-Осам векова самосталности српске православне цркве