Грађанско васпитање је предмет чији је циљ подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика . Грађанско васпитање треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања. Реализација часова је усмерена на изградњу сазнања и умења. Развијају се способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.

Тимски рад

Ученици добијају задатке да их раде у тиму са циљем да уоче разлике између функционисања тима и групе. Кроз рад уче предности тимског рада , начин функционисања у тиму, значајност улоге и доприноса сваког члана тима. Уче да прилагођавају свога мишљења групи у циљу изналажења заједничког решења.
(извор: https://edukacija.rs/poslovne-vestine/menadzment/timovi-grupe-i-timski-rad)

1. Подстиче креативност и учење
Мноштво идеја омогућава ширење креативности. Комбиновање различитих тачки гледишта чланова тима доприноси проналажењу ефикаснијих решења проблема. Рад у тиму омогућава размену знања, стимулише индивидуално учење у оквиру групе.

2. Допуњавање талената чланова тима
Тимски рад омогућава допуњавање талената чланова тима, да би се на крају постигао резултат који је немогуће потићи индивидуалним радом. Исто као и у музичкој групи, где се један може истаћи лепим гласом, други добрим свирањем гитаре, а трећи зато што добро свира бубњеве. Све троје заједно могу да остваре нешто што можда не би били у стању сами да покрену.

3. Смањује напетост и стрес
Индивудални рад повећава обим посла и задужења и то може довести до повећаног стреса. Насупрот томе, рад у групама омогућава да се, како задаци тако и одговорности, поделе, а стрес смањи.

4. Даје боље резултате
Како тимски рад омогућава да се особе концентришу на оно што најбоље умеју да раде, не морају да се брину за послове и задатке који им не иду од руке. Ово доприноси бољем квалитету посла, као и повећању продуктивности.

5. Повећава ефикасност и продуктивност
Свака особа се усредсређује на своју специјалност, на оно што зна и што га занима. Сарадња омогућава да свако да максимум од себе у области за коју је стручан. Пре постизања резултата, тимски рад захтева период у коме се успостављају међуљудски односи.

За добар тимски рад неопходно је:
• Изградити поверење
• Утврдити заједничке циљеве
• Створити осећај припадности
• Укључити све људе у доношење одлука
• Потражити међусобно разумевање
• Развијати комуникацију
• Искористити различитост
• Славити успехе групе
• Фаворизовати заједничко ангажовање и поделу одговорности
(преузето са https://www.iserbia.rs/biznis-i-edukacija/5-prednosti-rada-u-timu-5278)

Facebook страница школе – Грађанско васпитање
Facebook страница школе – Тимски рад