На часовима историје у VI разреду једна од наставних јединица је – Еснафи или цехови. Еснафска производња је карактеристика занатлија. Они један производ праве од почетка до краја. У VII разреду се на часовима историје изучава мануфактурна производња. Мануфактура је нов начин рада који карактерише подела рада. Производи се углавном ручно израђују тако што сваки радник извршава само једну радњу.

Ученици сваке школске године одлично презентују ове начине рада… Ево, како то изгледа:

Мануфактура и еснафи, израда колача
Мануфактура и еснафи, столарија
Мануфактура и еснафи, посластичарница
Мануфактура и еснафи, обућари
Мануфактура и еснафи, ковачи
Мануфактура и еснафи, ученици шестог разреда
Мануфактура и еснафи, женска обућа
Мануфактура и еснафи, кројачи
Мануфактура и еснафи, седми разред - израда колача
Мануфактура, презентација рада
Мануфактура, израда играчака
Мануфактура, прављење колачића
Мануфактура, прављење палачинки
Мануфактура, израда кокос коцки
Мануфактура, колачи

Facebook страница школе -VI разред
Facebook страница школе – VII разред