У оквиру пројекта „Брантнер је наш партнер“ осмишљена је активност мапирања критичних тачака на катастарској подлози Новог Бечеја. Активност обухвата прибављање подлога – карата, обилазак терена, фотографисање  и уношење критичних тачака на карте. Активност су реализовали ученици средње школе и професорка биологије Снежана Вијатов Љубичић.

активност мапирања, бачен отпад
активност мапирања, отпад поред пута
активност мапирања, канал ДТД
активност мапирања, отпад у каналу
активност мапирања, учесници

Карта са означеним црним тачкама