Продужени боравак као облик организованог рада са ученицима млађих разреда, у нашој школи постоји од  2014. године. Показао се корисним јер деца нису након наставе препуштена сама себи. У друштву су пријатеља, имају редован оброк, а простор у којем бораве је пријатан и прилагођен њиховом узрасту и потребама. Намењен је ученицима I и II разреда као посебан облик образовно-васпитног рада који подразумева самосталну израду домаћих задатака и разноврсне активности у оквиру слободног времена.

Продужени боравак у нашој школи одвија се у две смене, у периоду од 07.30-15.30 часовa. Прва смена од 07.15 – 12.30 часова, а друга од 11.00 – 15,30 часова. Ове шк. године ( 2020/21.) због корона вируса рад продуженог боравка  се одвија са нешто измењеним радним временом,од 9,45-14,00.Уторком и средом радно време је до 15,00.  За реализацију овог програма у школи је посебно опремљен и адаптиран простор за ту намену.

Простор чине три целине које имају различите намене:
 две учионице које су просторно организоване тако да ће се у једном делу радити домаћи задаци у сарадњи са учитељем, док ће у другом делу учионице ученици проводити слободно време;

• трпезарија која је опремљена по савременим стандардима и у којој ће ученицима бити служен доручак ,ручак  и ужина.

Један од најбитнијих делова продуженог боравка је самостална израда домаћих задатака ученика. Овај рад подразумева израду домаћих задатака, усвајање новог градива, увежбавање усвојеног градива и пожељних модела понашања у друштву. Уколико ученици немају обавезан домаћи задатак, наставници у продуженом боравку припремају додатно вежбање у договору са учитељем из редовне наставе.

Слободне активности подразумевају: слушање музике, спортске активности у школском дворишту  корективне вежбе, шетња ближом околином, креативне игре откривања, сликања, цртања, графике и вајања, психолошке игре вежбања концентрације и опуштања.

Слободно време обухвата оне активности које ће предлагати ученици и ту је посебан акценат на њиховој социјализацији. У слободном времену ученици ће цртати, причати о томе шта воле а шта не воле, о другарству, школи, о својим жељама, страховима…Учиће да помажу једни другима, да слушају једни друге, да сузбију егоцентризам који се све чешће јавља код деце овог узраста…

Активности у продуженом боравку

Самостални рад ученика –часови учења
Израда домаћих задатака
-Утврђивање и вежбање наставних садржаја из свих наставних предмета                     
-Довршавање ликовних радова
-Утврђивање и понављање научених песама


Слободно време
Организоване игре у школском дворишту
-Игре по избору ученика(друштвене,едукативне,музичке…)
-Сређивање паноа,радног простора и прибора